Documente

Proiectul a fost dezvoltat în concordanță cu procesele reglementate de autoritățile competente în ceea ce privește cerințele de consultare a publicului și divulgare de informații către acesta, conform legislației naționale aplicabile. Crucea Wind Farm S.A. va derula activități suplimentare de consultare a părților interesate, în conformitate cu standardele internaționale. Procesul de implicare a părților interesate va continua însă pe întreaga durata de viață a Proiectului. Documentele publicate pe această pagină vor furniza mai multe informații asupra procesului de implicare a părților interesate

Documentul intitulat „Rezumat Netehnic” (RNT) oferă o imagine generală asupra posibilului impact social şi de mediu, aferent construcției și exploatării Proiectului, precum și asupra măsurilor avute în vedere pentru a menţine aceste posibile impacte în limite acceptabile, în scopul evitării producerii de efecte nocive precum și respectării normelor și reglementărilor în vigoare.

Planul de Implicare a Părţilor Interesate (prescurtat „Planul”) a fost conceput în scopul de a asigura cadrul procedural corespunzător pentru derularea proceselor de consultare și implicare a părţilor interesate ale Proiectului, conform Standardelor de Performanţă şi Ghidurilor elaborate de Corporaţia Financiară Internaţională (IFC). A se reține faptul că, în concordanță cu standardele IFC, implicarea părţilor interesate trebuie să se bazeze pe consultări permanente, care se desfăşoare pe toată durata de viaţă a Proiectului. Prin urmare, acest Plan va fi considerat ca un document „viu”, care trebuie periodic revizuit şi actualizat de către dezvoltator, astfel încât să reflecte modul în care a avut loc implicarea părţilor interesate de-a lungul întregului ciclu de viaţă al Proiectului.

Acest document este raportul care examinează progresele înregistrate de Crucea Wind Farm spre implementarea proiectului SEP și oferă informații despre activitățile desfășurate în acest sens până în luna octombrie 2013.

Studiu de evaluare a impactului asupra mediului.

Raportul de Evaluare a Impactului de Mediu și Social (EIMS) este elaborat în scopul de a suplimenta Studiul EIM existent (Tudor Darie, Evaluarea Impactului asupra Mediului de Crucea Nord Wind Farm, 2010), oferind informații și evaluări adiționale, în vederea respectării cerințelor impuse de standardele internaționale EISM.

Planul de Acțiune Socială și de Mediu (PASM) rezumă măsurile ce trebuie întreprinse pentru evitarea, diminuarea sau gestionarea impactelor sociale și de mediu, potențial semnificative, identificate în Raportul de Evaluare a Impactului asupra Mediului. Acțiunile astfel prezentate vor fi derulate în faza de construcție și exploatare a parcului eolian.

Evaluarea Suplimentară vine să asigure respectarea prevederilor legislației de mediu europene, referitoare la conservarea habitatelor naturale, a faunei și florei sălbatice, precum și la protecția păsărilor sălbatice, aplicabile parcului eolian.

Părțile interesate au la dispoziția lor formulare specifice pentru depunerea unei reclamații, care vor fi adresate Ofițerului de legătură comunitară. Pentru înregistrarea reclamațiilor se vor folosi detaliile de contact menţionate în Plan, capitolul 6.

1Prezentarea Proiectului a fost întocmită pentru a fi utilizată în cadrul discuțiilor privind divulgarea de informații pe tema Evaluării Impactului Social și de Mediu. Prezentarea oferă o imagine generală a Proiectului, menționează pe scurt posibilele impacte ale Proiectului, precum și măsurile necesare de diminuare a efectelor, furnizând în același timp informații asupra părților interesate și procesului de implicare a lor.

Raportul suplimentar a fost elaborat pentru a oferi informații suplimentare cu privire la potențialul impact al Crucea Wind Farm asupra ariei protejate Natura 2000. Scopul acestui document este de a complete Studiul de Evaluarea Suplimentara (AA), prin evaluarea rezultatelor de monitorizare a biodiversității redate din studiile de teren efectuate în perioada august-octombrie 2013 și prin imbunatarirea rezulatelor si concluziilor redate de modelarea riscului de coliziune.