Mediu

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestrul 1/2017

Trimestrul 1/2017

RAPORT DE CERCETARE

privind consecinţele activităţilor asupra mediului al

C.E.E. Crucea Wind Farm, jud. Constanța 

In timpul monitorizarii avifaunei din perimetrul C.E.E. Crucea Wind Farm în lunile Ianuarie - Martie 2017 au fost identificate un număr de 23 specii de păsări, reprezentate de specii care iernează (lunile ianuarie-februarie) și sedentare şi specii aflate în migraţia de primăvară (luna martie) sau cuibăritoare.       

    Avifauna a fost dominată atât cantitativ cât şi calitativ de prezenţa speciilor sedentare in special in lunile ianuarie și februarie, și a celor migratoare și cuibăritoare in luna martie. In luna martie am remarcat o dinamica accentuata a stolurilor unor specii de paseriforme. Speciile observate au fost distribuite neuniform pe suprafaţa amplasamentului, în strânsă corelaţie cu necesităţile de biotop ale fiecăreia dintre ele.   

    Din punct de vedere fenologic, in perioada ianuarie-februarie pe amplasament sunt prezente specii sedentare și specii care iernează, sunt sunt ciocârlia de câmp – Alauda arvensis, graurul – Sturnus vulgaris, potârnichea – Perdix perdix, șoimul de iarnă - Falco columbarius, eretele sur – Circus cyaneus și șorecarul încălțat - Buteo lagopus, iar in luna martie sunt prezente in amplasment nemeroase specii aflate în migraţia de primăvară cum sunt pietrarul sur – Oenanthe oenanthe, codroșul – Phoenicurus phoenicurus, sturzul cântător – Turdus philomelos, şorecarul comun – Buteo buteo, erete de stuf – Circus aeruginosus, etc. Astfel, în cursul lunii martie pe suprafaţa amplasamentului C.E.E. Crucea Wind Farm am remarcat o deplasare intensă a stolurilor unor specii de paseriforme, dintre care cele mai importante ca numărde indivizi au fost cele de ciori, grauri, ciocârlii şi sticleți. Alte specii mai frecvent observate pe suprafaţa amplasemntului parcului eolian au fost alaudidele, reprezentate preponderent de ciocârlii de câmp - Alauda arvensis, ciocârlii de bărăgan – Melanocorypha calandra si ciocarlii de stol – Calandrella brachydactyla, la care masculii şi-au încept deja marcarea sonoră a teritoriilor de cuibărit. Alte specii cu apariţii constante şi relativ numeroase sunt speciile de corvide (ciori de semănătură – Corvus frugilegus, coţofene – Pica pica, graurii – Sturnus vulgaris dar si vânturelul roșu – Falco tinnunculus).

    Din punct de vedere al speciilor care pot interacţiona cu turbinele eoliene, principalul grup cu risc de coliziune este reprezentat de răpitoarele de zi (Ordinul Falconiformes), din care am semnalat fie în tranzit deasupra aplasamnetului fie in apropierea acestuia, șapte specii: şorecarul încălțat (Buteo lagopus), şorecarul mare (Buteo rufinus), şorecarul comun (Buteo buteo), erete de stuf (Circus aeruginosus), eretele sur (Circus cyaneus), șoimul de iarnă (Falco columbarius) şi vânturelul roşu (Falco tinnunculus).

    Pentru evaluarea eventualului impact pe care C.E.E. Crucea Wind Farm l-ar putea avea asupra avifaunei, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia. Pe perioada de monitorizare au fost cercetate în acest scop platformele şi împrejurimile turbinelor eoliene. Metodologia de căutare a potenţialelor victime (carcase de păsări) în interiorul amplasamentului a fost bazată pe căutarea activă în teren a acestora. Au fost realizate în acest scop mai multe transecte sub fiecare dintre turbinele controlate paralele, dispuse la distanțe de aproximativ 5 metri unul de celălalt şi acoperind o suprafaţă aproximativ egală cu suprafaţa de rotaţie a palelor.

    In lunile ianuarie-martie 2017 NU au fost identificate păsări moarte în urma coliziunii cu palele turbinelor.

    Starea de conservare a avifaunei în zona amplasamentului C.E.E. Crucea Wind Farm în lunile ianuarie-martie 2017 a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate de funcţionarea parcului eolian.

Pentru evaluarea eventualului impact pe care C.E.E. CRUCEA WIND FARM l-ar putea avea asupra chiropterelor, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia, fiind utilizată aceeași metodologie ca în cazul păsărilor. Căutările carcaselor de chiroptere au fost făcute concomitent cu căutările carcaselor de păsări.

În lunile ianuarie-martie 2017 nu au fost identificați lilieci morți în urma coliziunii cu palele turbinelor.

Starea de conservare a faunei de chiroptere în zona amplasamentului parcului eolian CRUCEA WIND FARM în lunile ianuarie-martie 2017 a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate de funcţionarea parcului eolian.

Rezultatele măsurătorilor de zgomot

În trimestrul întâi nu au fost efectuate măsurători ale zgomotului în cadrul parcului eolian.

Modul de gestionare a apelor uzate

Apele uzate sunt preluate prin vidanjare de către o firmă specializată; rezultatele analizelor probelor prelevate la ultima colectare se încadrează în valorile specificate in autorizatia de mediu, nefiind depășite limitele maxime prevăzute prin lege.

Gestionarea deşeurilor

Deșeurile sunt colectate selectiv în cadrul parcului eolian, apoi sunt preluate de firme specializate/autorizate în vederea depozitării și apoi a reciclării acestora.

Poluări accidentale

Nu au existat poluări accidentale.