Mediu

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestrul 2/2017

Trimestrul 2/2017

RAPORT DE CERCETARE

privind consecinţele activităţilor asupra mediului al

C.E.E. Crucea Wind Farm, jud. Constanța

 

In timpul monitorizarii avifaunei din perimetrul C.E.E. Crucea Wind Farm în lunile aprilie - iunie 2017 au fost identificate un număr de 38 specii de păsări, reprezentate de specii care migrează (lunile aprilie-mai), sedentare şi cuibăritoare (lunile aprilie-iunie).  

    Avifauna a fost dominată atât cantitativ cât şi calitativ de prezenţa speciilor sedentare și cuibăritoare pe toată perioada studiată. Speciile observate au fost distribuite neuniform pe suprafaţa amplasamentului, în strânsă corelaţie cu necesităţile de biotop ale fiecăreia dintre ele.

    Din punct de vedere fenologic, in perioada aprilie-mai pe amplasament sunt prezente specii migratoare și specii care își stabilesc zonele de cuibărit, cum sunt sunt ciocârlia de câmp – Alauda arvensis, codobatura galbenă – Motacilla flava (cuibăritoare) și presura cu cap negru – Emberiza melanocephala (cuibaritoare), iar în lunile mai-iunie sunt prezente in amplasment preponderent specii cuibăritoare cum sunt ciocârlii de câmp - Alauda arvensis, ciocârlii de bărăgan – Melanocorypha calandra si ciocarlii de stol – Calandrella brachydactyla, presura sură – Emberiza calandra etc. Astfel, în cursul acestor luni pe suprafaţa amplasamentului C.E.E. Crucea Wind Farm am remarcat numeroase specii a caror masculi îşi marcau sonor teritoriile de cuibărit. Dintre aceste specii, mai frecvent observate pe suprafaţa amplasamntului parcului eolian au fost alaudidele, reprezentate preponderent de ciocârlii de bărăgan – Melanocorypha calandra si ciocarlii de stol – Calandrella brachydactyla, precum și presuri, codobaturi etc. Alte specii cu apariţii constante şi relativ numeroase sunt speciile de corvide (ciori de semănătură – Corvus frugilegus, ciori grive – Corvus cornix, coţofene – Pica pica, graurii – Sturnus vulgaris dar si vânturelul roșu – Falco tinnunculus).

    Din punct de vedere al speciilor care pot interacţiona cu turbinele eoliene, principalul grup cu risc de coliziune este reprezentat de răpitoarele de zi (Ordinul Falconiformes), din care am semnalat fie în tranzit deasupra aplasamentului fie in apropierea acestuia, șase specii: şorecarul mare (Buteo rufinus), şorecarul comun (Buteo buteo), erete sur (Circus pygargus), erete de stuf (Circus aeruginosus), vânturel de seară (Falco vespertinus) şi vânturelul roşu (Falco tinnunculus), șoimul rândunelelor (Falco subbuteo), dar și barza albă (Ciconia ciconia).

    Pentru evaluarea eventualulului impact pe care C.E.E. Crucea Wind Farm l-ar putea avea asupra avifaunei, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia. Pe perioada de monitorizare au fost cercetate în acest scop platformele şi împrejurimile turbinelor eoliene. Metodologia de căutare a potenţialelor victime (carcase de păsări) în interiorul amplasamentului a fost bazată pe căutarea activă în teren a acestora. Au fost realizate în acest scop mai multe transecte paralele sub fiecare dintre turbinele controlate, dispuse la distanțe de aproximativ 5 metri unul de celălalt şi acoperind o suprafaţă aproximativ egală cu suprafaţa de rotaţie a palelor.  

    In lunile aprilie-iunie 2017 NU au fost identificate păsări moarte în urma coliziunii cu palele turbinelor.

    Starea de conservare a avifaunei în zona amplasamentului C.E.E. Crucea Wind Farm în lunile aprilie-iunie 2017 a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate de funcţionarea parcului eolian.

     Pentru evaluarea eventualului impact pe care C.E.E. CRUCEA WIND FARM l-ar putea avea asupra chiropterelor, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia, fiind utilizată aceeași metodologie ca în cazul păsărilor. Căutările carcaselor de chiroptere au fost făcute concomitent cu căutările carcaselor de păsări.

În lunile aprilie-iunie 2017 nu au fost identificați lilieci morți în urma coliziunii cu palele turbinelor.

Starea de conservare a faunei de chiroptere în zona amplasamentului parcului eolian CRUCEA WIND FARM în lunile aprilie-iunie 2017 a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate de funcţionarea parcului eolian.

Rezultatele măsurătorilor de zgomot

În trimestrul al doilea nu au fost efectuate măsurători ale zgomotului în cadrul parcului eolian.

Modul de gestionare a apelor uzate

Apele uzate sunt preluate prin vidanjare de către o firmă specializată; rezultatele analizelor probelor prelevate la ultima colectare se încadrează în valorile specificate in autorizatia de mediu, nefiind depășite limitele maxime prevăzute prin lege.

Gestionarea deşeurilor

Deșeurile sunt colectate selectiv în cadrul parcului eolian, apoi sunt preluate de firme specializate/autorizate în vederea depozitării și apoi a reciclării acestora.

Poluări accidentale

             Nu au existat poluări accidentale.