Mediu

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestrul 3/2017

Trimestrul 3/2017

RAPORT DE CERCETARE

privind consecinţele activităţilor asupra mediului al

C.E.E. Crucea Wind Farm, jud. Constanța

 

 

În timpul monitorizării avifaunei din perimetrul parcului eolian CRUCEA WIND FARM în lunile iulie - septembrie 2017 au fost identificate specii reprezentative zonei de stepă și agro-ecosistemelor, reprezentate de specii sedentare şi cuibăritoare, iar spre sfârșitul perioadei, sfârșitul lunii august și septembrie, și de specii care migrează.

Avifauna a fost dominată atât cantitativ cât şi calitativ de prezenţa speciilor migratoare în special în luna septembrie, și a celor sedentare și cuibăritoare în lunile iulie și august. Speciile observate au fost distribuite neuniform pe suprafaţa amplasamentului, în strânsă corelaţie cu necesităţile de biotop ale fiecăreia dintre ele. Lucrările agricole desfășurate pe suprafața amplasamentului influențează dinamica avifaunei în zona amplasamentului studiat.

Din punct de vedere fenologic, în perioada iulie-august pe amplasament sunt prezente preponderent specii cuibăritoare cum sunt ciocârlii de câmp  - Alauda arvensis, ciocârlii de bărăgan – Melanocorypha calandra și chiar ciocarlii de stol – Calandrella brachydactyla, presura sură – Miliaria calandra și codobatura galbenă – Motacilla flava etc. dar și specii migratoare precum codobatura albă – Motacilla alba, pupăza – Upupa epops și fâsa de câmp – Anthus campestris, iar în luna septembrie sunt prezente în amplasment preponderent specii migratoare cum sunt sfrânciocul cu frunte neagră – Lanius minor, barza albă – Ciconia ciconia, dumbrăveanca – Coracias garrulus, și altele. Pe parcursul acestor luni pe suprafaţa amplasamentului P.E. CRUCEA WIND FARM au fost efectuate numeroase lucrări agricole, ceea ce a atras numeroase specii de păsări în zona studiată, pentru hrănire. Dintre aceste specii, mai frecvent observate pe suprafaţa amplasamentului parcului eolian au fost pescărușii, reprezentați preponderent de pescăruși pontici – Larus cachinnans și pescăruși cu picioare galbene – Larus michahellis. Alte specii cu apariţii constante şi relativ numeroase sunt speciile de corvide (ciori de semănătură – Corvus frugilegus, ciori grive – Corvus cornix, coţofene – Pica pica), graurii – Sturnus vulgaris dar și vânturelul roșu – Falco tinnunculus și șorecarul comun – Buteo buteo).

Din punct de vedere al speciilor care pot interacţiona cu turbinele eoliene, principalul grup cu risc de coliziune este reprezentat de păsările răpitoarele de zi (Ordinul Falconiformes), din care am semnalat exemplare în tranzit pe deasupra aplasamentului sau în apropierea acestuia, nefiind înregistrate coliziuni accidentale în perioada studiată.

Pentru evaluarea eventualului impact pe care C.E.E. CRUCEA WIND FARM l-ar putea avea asupra avifaunei, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia. Pe perioada de monitorizare au fost cercetate în acest scop platformele şi împrejurimile turbinelor eoliene. Metodologia de căutare a potenţialelor victime (carcase de păsări) în interiorul amplasamentului a fost bazată pe căutarea activă în teren a acestora. Au fost realizate în acest scop mai multe transecte paralele sub fiecare dintre turbinele controlate, dispuse la distanțe de aproximativ 5 metri unul de celălalt şi acoperind o suprafaţă aproximativ egală cu suprafaţa de rotaţie a palelor.

În lunile iulie-septembrie 2017 nu au fost identificate păsări moarte în urma coliziunii cu palele turbinelor.

Starea de conservare a avifaunei în zona amplasamentului parcul eolian CRUCEA WIND FARM în lunile iulie-septembrie 2017 a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate de funcţionarea parcului eolian.

Pentru evaluarea eventualului impact pe care C.E.E. CRUCEA WIND FARM l-ar putea avea asupra chiropterelor, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia, fiind utilizată aceeași metodologie ca în cazul păsărilor. Căutările carcaselor de chiroptere au fost făcute concomitent cu căutările carcaselor de păsări.

În lunile iulie-septembrie 2017 nu au fost identificați lilieci morți în urma coliziunii cu palele turbinelor.

Starea de conservare a faunei de chiroptere în zona amplasamentului parcului eolian CRUCEA WIND FARM în lunile iulie-septembrie 2017 a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate de funcţionarea parcului eolian.

Rezultatele măsurătorilor de zgomot

În trimestrul al treilea nu au fost efectuate măsurători ale zgomotului în cadrul parcului eolian.

Modul de gestionare a apelor uzate

Apele uzate sunt preluate prin vidanjare de către o firmă specializată; rezultatele analizelor probelor prelevate la ultima colectare se încadrează în valorile specificate in autorizatia de mediu, nefiind depășite limitele maxime prevăzute prin lege.

Gestionarea deşeurilor

Deșeurile sunt colectate selectiv în cadrul parcului eolian, apoi sunt preluate de firme specializate/autorizate în vederea depozitării și apoi a reciclării acestora.

Poluări accidentale

Nu au existat poluări accidentale.