Mediu

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestrul 2/2019

Trimestrul 2/2019

Trimestrul 2/2019

RAPORT DE CERCETARE

privind consecinţele activităţilor asupra mediului al C.E.E. Crucea Wind Farm, jud. Constanța

 

În timpul monitorizării avifaunei din perimetrul parcului eolian CRUCEA WIND FARM în lunile aprilie - iunie 2019 au fost identificate specii de păsări reprezentative zonei de stepă și agro-ecosistemelor, reprezentate de specii sedentare, migratoare și cuibăritoare.

 

În lunile aprilie și mai pe amplasament au fost identificate specii de păsări migratoare, precum barza albă – Ciconia ciconia, eretele de stuf – Circus aeruginosus, eretele sur – Circus pygargus, codobatura albă – Motacilla alba, presura cu cap negru – Emberiza melanocephala și pupăza – Upupa epops etc.

În lunile aprilie-iunie, avifauna a fost dominată atât cantitativ cât şi calitativ de prezenţa speciilor cuibăritoare în special, dar și a câtorva migratoare. Speciile observate au fost distribuite neuniform pe suprafaţa amplasamentului, în strânsă corelaţie cu necesităţile de biotop ale fiecăreia dintre ele. Lucrările agricole desfășurate pe suprafața amplasamentului influențează dinamica avifaunei în zona amplasamentului studiat.

Din punct de vedere fenologic, lunile aprilie-iunie se suprapun cu perioada de cuibărit a mai multor specii caracteristice zonei de stepă și agro-ecosistemelor, putând fi observate specii precum ciocârlii de câmp – Alauda arvensis, ciocârlii de bărăgan – Melanocorypha calandra, ciocârlii de stol - Calandrella brachydactyla, presura sură – Emberiza calandra, presura de grădină – Emberiza hortulana, presura cu cap negru – Emberiza melanocephala, fâsa de câmp – Anthus campestris, potârnichea – Perdix perdix și altele.

Pe parcursul acestor luni pe suprafaţa amplasamentului P.E. CRUCEA WIND FARM au fost efectuate numeroase lucrări agricole, ceea ce a atras numeroase specii de păsări în zona studiată, pentru hrănire. Dintre aceste specii, mai frecvent observate pe suprafaţa amplasamentului parcului eolian au fost corvidele, reprezentați preponderent de cioara de semănătură – Corvus frugilegus, pescărușul cu picioare galbene – Larus michahellis și graurii – Sturnus vulgaris.

Din punct de vedere al speciilor care pot interacţiona cu turbinele eoliene, principalul grup cu risc de coliziune este reprezentat de răpitoarele de zi (Ordinul Falconiformes), din care au fost semnalate exemplare în migrație pe deasupra aplasamentului sau în apropierea acestuia, nefiind înregistrate coliziuni accidentale în perioada studiată.

Pentru evaluarea eventualului impact pe care P.E. CRUCEA WIND FARM l-ar putea avea asupra avifaunei, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia. Pe perioada de monitorizare au fost cercetate în acest scop platformele şi împrejurimile turbinelor eoliene. Metodologia de căutare a potenţialelor victime (carcase de păsări) în interiorul amplasamentului a fost bazată pe căutarea activă în teren a acestora. Au fost realizate în acest scop mai multe transecte paralele sub fiecare dintre turbinele controlate, dispuse la distanțe de aproximativ 5 metri unul de celălalt şi acoperind o suparafaţă aproximativ egală cu suprafaţa de rotaţie a palelor.

În lunile aprilie-iunie 2019 nu au fost identificate păsări moarte în urma coliziunii cu palele turbinelor.

Starea de conservare a avifaunei în zona amplasamentului parcului eolian CRUCEA WIND FARM în lunile aprilie-iunie 2019 a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate de funcţionarea parcului eolian.

Pentru evaluarea eventualului impact pe care C.E.E. CRUCEA WIND FARM l-ar putea avea asupra chiropterelor, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia, fiind utilizată aceeași metodologie ca în cazul păsărilor. Căutările carcaselor de chiroptere au fost făcute concomitent cu căutările carcaselor de păsări.

În lunile aprilie-iunie 2019 nu au fost identificați lilieci morți în urma coliziunii cu palele turbinelor.

Starea de conservare a faunei de chiroptere în zona amplasamentului parcului eolian CRUCEA WIND FARM în lunile aprilie-iunie 2019 a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate de funcţionarea parcului eolian.

Rezultatele măsurătorilor de zgomot

În trimestrul al doilea nu au fost efectuate măsurători ale zgomotului în cadrul parcului eolian.

 

Modul de gestionare a apelor uzate

Apele uzate sunt preluate prin vidanjare de către o firmă specializată; rezultatele asupra parametrilor chimici se încadrează în valori normale, nefiind depășite limitele maxime prevăzute prin lege.

 

Gestionarea deşeurilor

Deșeurile sunt colectate selectiv în cadrul parcului eolian, apoi sunt preluate de firme specializate/autorizate în vederea depozitării și apoi a reciclării acestora.

 

Poluări accidentale

Nu au existat poluări accidentale.