Mediu

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestrul 3/2019

Trimestrul 3/2019

RAPORT  privind consecinţele activităţilor

asupra mediului al C.E.E. Crucea Wind Farm, jud. Constanța

Trimestrul 3 – iulie – septembrie 2019

 

În timpul monitorizării avifaunei din perimetrul C.E.E. CRUCEA WIND FARM în lunile iulie - septembrie 2019 au fost identificate 28 de specii de păsări reprezentative zonei de stepă și agro-ecosistemelor, reprezentate de specii sedentare, migratoare și cuibăritoare.

În lunile iulie, august, septembrie, pe amplasament au fost identificate specii de păsări precum: vânturel roșu – Falco tinnunculus, barza albă – Ciconia ciconia, eretele de stuf – Circus aeruginosus, cicârlie de stol - Calandrella brachydactyla, codobatura albă – Motacilla alba, sfrancioc cu frunte neagra – Lanius minor, ciocârlan - Galerida cristata, prigorie – Merops apiaster, pupăza – Upupa epops etc.

În lunile iulie-septembrie, avifauna a fost dominată atât cantitativ cât şi calitativ de prezenţa oaspeților de vară în special, dar și a câtorva specii parțial migratoare. Speciile observate au fost distribuite neuniform pe suprafața amplasamentului, în strânsă corelaţie cu necesităţile de biotop ale fiecăreia dintre ele. Lucrările agricole desfășurate pe suprafața amplasamentului influențează dinamica avifaunei în zona amplasamentului studiat.

Pe parcursul acestor luni pe suprafaţa amplasamentului C.E.E. CRUCEA WIND FARM au fost efectuate numeroase lucrări agricole, ceea ce a atras numeroase specii de păsări în zona studiată, pentru hrănire. Dintre aceste specii, mai frecvent observate pe suprafaţa amplasamentului parcului eolian au fost corvidele, reprezentați preponderent de cioara de semănătură – Corvus frugilegus, pescărușul cu picioare galbene – Larus michahellis și graurii – Sturnus vulgaris.

Din punct de vedere al speciilor care pot interacţiona cu turbinele eoliene, principalul grup cu risc de coliziune este reprezentat de răpitoarele de zi (Ordinul Falconiformes), din care au fost semnalate exemplare în migrație pe deasupra amplasamentului sau în apropierea acestuia, nefiind înregistrate coliziuni accidentale în perioada studiată. Dintre speciile răpitoare de zi observate în zona C.E.E. CRUCEA WIND FARM în luna iunie au fost observate exemplare aparținând speciilor: Buteo buteo, Folco tinnunculus, Circus Cyaneus.

Pentru evaluarea eventualului impact pe care C.E.E. CRUCEA WIND FARM l-ar putea avea asupra avifaunei, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia. Pe perioada de monitorizare au fost cercetate în acest scop platformele şi împrejurimile turbinelor eoliene. Metodologia de căutare a potenţialelor victime (carcase de păsări) în interiorul amplasamentului a fost bazată pe căutarea activă în teren a acestora. Au fost realizate în acest scop mai multe transecte paralele sub fiecare dintre turbinele controlate, dispuse la distanțe de aproximativ 5 metri unul de celălalt şi acoperind o suparafaţă aproximativ egală cu suprafaţa de rotaţie a palelor.

În lunile iulie – septembrie 2019 nu au fost identificate păsări moarte în urma coliziunii cu palele turbinelor.

Starea de conservare a avifaunei în zona amplasamentului C.E.E. CRUCEA WIND FARM în lunile iulie - septembrie 2019 a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate de funcţionarea parcului eolian.

Pentru evaluarea eventualului impact pe care C.E.E. CRUCEA WIND FARM l-ar putea avea asupra chiropterelor, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia, fiind utilizată aceeași metodologie ca în cazul păsărilor. Căutările carcaselor de chiroptere au fost făcute concomitent cu căutările carcaselor de păsări.

În lunile iulie - septembrie 2019 nu au fost identificați lilieci morți în urma coliziunii cu palele turbinelor.

Starea de conservare a faunei de chiroptere în zona amplasamentului C.E.E. CRUCEA WIND FARM în perioada analizată a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influențate de funcționarea parcului eolian.

Rezultatele măsurătorilor de zgomot

În trimestrul al treilea nu au fost efectuate măsurători ale zgomotului în cadrul parcului eolian.

Modul de gestionare a apelor uzate

Apele uzate sunt preluate prin vidanjare de către o firmă specializată; rezultatele asupra parametrilor chimici se încadrează în valori normale, nefiind depășite limitele maxime prevăzute prin lege.

Gestionarea deșeurilor

Deșeurile sunt colectate selectiv în cadrul parcului eolian, apoi sunt preluate de firme specializate/autorizate în vederea depozitării și apoi a reciclării acestora.

 

Poluări accidentale

Nu au existat poluări accidentale.